ที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ติดต่อสอบถาม

056-219100 ต่อ 1527
aritc.nsru.ac.th aritc Nsru