ระบบจัดการการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Nakhon Sawan Rajabhat University

หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หลักสูตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วันที่อบรม
วันที่เปิดลงทะเบียน
รับ (คน)
สำรองที่นั่ง (คน)
ผู้สมัคร (คน)
ลงทะเบียน
ติวเข้มพร้อมสอบคอม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
26 เม.ย. 2566 27 มี.ค. 2566 - 21 เม.ย. 2566
30
0
-
ลงทะเบียน
สร้างแอนิเมชั่นแบบมือโปร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
29 เม.ย. 2566 21 ก.ย. 2565 - 28 เม.ย. 2566
20
0
3
ลงทะเบียน
สร้าง Portfolio online อย่างไรให้ปัง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 พ.ค. 2566 21 ก.ย. 2565 - 5 พ.ค. 2566
20
0
-
ลงทะเบียน
การสร้างสื่อการเรียนการสอน แบบ Interactive ด้วย Classpoint
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
27 พ.ค. 2566 21 ก.ย. 2565 - 27 พ.ค. 2566
20
0
-
ลงทะเบียน
การตัดต่อ วีดีโอ ด้วย Smartphone
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10 มิ.ย. 2566 21 ก.ย. 2565 - 9 มิ.ย. 2566
20
0
-
ลงทะเบียน
สร้างสื่อแบบมืออาชีพด้วย Canva
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
24 มิ.ย. 2566 21 ก.ย. 2565 - 24 มิ.ย. 2566
20
0
-
ลงทะเบียน