ระบบจัดการการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
NSRU TRAININGNote: คุณจะต้องลงทะเบียน และ Login เข้าระบบก่อนถึงจะสามารถลงทะเบียนในหลักสูตรนี้ได้ [คลิกลงทะเบียน]

กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 28 ต.ค. 2563 - 25 พ.ย. 2563
สถานะ : เปิดรับลงทะเบียน


หลักสูตร : ติวเข้มสอบคอมฯ

โครงการ โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
ปีงบประมาณ 2564
ชื่อหลักสูตรการอบรม ติวเข้มสอบคอมฯ
วันที่อบรม 25 พ.ย. 2563
เวลาอบรม 13:30 - 16:00 น.
กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 28 ต.ค. 2563 - 25 พ.ย. 2563
สถานที่อบรม Computer Training1 ชั้น 2 อาคาร 15
ค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน
จำนวนที่นั่งสำรอง 0 คน
ชื่อ-นามสกุล วิทยากร   นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร
รายละเอียดหลักสูตร

- การใช้งาน Microsoft Word
- การใช้งาน Microsoft Excel
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ
ข้อมูลผู้ประสานงาน

กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์

056 219100 ต่อ 1507 หรือ 1527

ข้อมูลการชำระเงิน

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

แจ้งยกเลิกการลงทะเบียนก่อนวันที่ 18 พ.ย. 2563
ข้อตกลงเงื่อนไขยกเลิกการลงทะเบียนอบรม

เงื่อนไขสำหรับการอบรม
1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาค ปกติ และภาคกศ.บป. ทุกชั้นปี
2. ไม่จำเป็นจะต้องผ่านเกณฑ์เงื่อนไขใดๆ
3. ต้องสมัครอบรมด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ http://training.nsru.ac.th
4. มีการอบรมทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยจัดการอบรมครั้งละ 30 ที่นั่ง
5. อบรมในช่วงเวลา 13.30 - 16.00 ทุกวันพุธ ในสัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน
6. การอบรม เป็นการจัดการอบรมอย่างเดียว โดยนักศึกษาจะต้องไปทำการหาวันสอบและสมัครสอบด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต
เว็บไซต์ comqa.nsru.ac.th
*** สำรองที่นั่งอบรมด้วยตนเองที่เว็บไซต์ : http://training.nsru.ac.th ***

วันที่ลงประกาศ 15 ต.ค. 2563 เวลา 15:01 น.
ผู้ลงประกาศ นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร