ระบบจัดการการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
NSRU TRAINING

หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร

หลักสูตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วันที่อบรม
วันที่เปิดลงทะเบียน
รับ (คน)
สำรองที่นั่ง (คน)
ผู้สมัคร (คน)
ลงทะเบียน
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Scratch
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
21 ต.ค. 2562 1 ต.ค. 2562 - 20 ต.ค. 2562
20
5
-
ลงทะเบียน
การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วย Python
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
27 ต.ค. 2562 1 ต.ค. 2562 - 26 ต.ค. 2562
20
0
2
ลงทะเบียน
ติวเข้มสอบคอมออนไลน์ (ตุลาคม 2562)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
30 ต.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 - 29 ต.ค. 2562
30
0
4
ลงทะเบียน
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Python พร้อม Turtle graphics
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 พ.ย. 2562 - 10 พ.ย. 2562 1 ต.ค. 2562 - 8 พ.ย. 2562
20
5
-
ลงทะเบียน
การใช้โปรแกรม Microsoft Word อย่างเต็มประสิทธิภาพ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 พ.ย. 2562 1 ต.ค. 2562 - 8 พ.ย. 2562
20
5
1
ลงทะเบียน
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Python สำหรับวิทยาการคำนวณ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
16 พ.ย. 2562 - 17 พ.ย. 2562 1 ต.ค. 2562 - 15 พ.ย. 2562
20
5
-
ลงทะเบียน
สร้างการพัฒนาสื่อสามมิติเสมือนจริง (AR)ง่ายๆ ด้วย Zappar
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
23 พ.ย. 2562 1 ต.ค. 2562 - 22 พ.ย. 2562
20
5
-
ลงทะเบียน
สร้างเว็บไซต์ง่ายๆสไตล์คุณ ด้วย Google Sites
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
21 ธ.ค. 2562 1 ต.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
20
5
-
ลงทะเบียน
พรีเซ้นงานแบบมือโปรด้วย Zeetings
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
22 ธ.ค. 2562 1 ต.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
20
5
1
ลงทะเบียน
ติดตั้งและจัดการอินเทอร์เน็ต ด้วย MikroTik Level 1
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 ก.พ. 2563 1 ต.ค. 2562 - 7 ก.พ. 2563
20
5
1
ลงทะเบียน
ติดตั้งและจัดการอินเทอร์เน็ต ด้วย MikroTik Level 2
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
15 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563 1 ต.ค. 2562 - 14 ก.พ. 2563
20
5
1
ลงทะเบียน
การสร้างนวัตกรรมด้วย IOT (Internet of Things)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 มี.ค. 2563 - 8 มี.ค. 2563 1 ต.ค. 2562 - 6 มี.ค. 2563
20
5
-
ลงทะเบียน
การจัดบรรณานุกรมและการอ้างอิงรูปแบบของ APA ด้วย Mendeley
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 เม.ย. 2563 1 ต.ค. 2562 - 2 เม.ย. 2563
20
5
-
ลงทะเบียนภาพผู้เข้าอบรม [ข่าวทั้งหมด]