ระบบจัดการการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
NSRU TRAININGNote: คุณจะต้องลงทะเบียน และ Login เข้าระบบก่อนถึงจะสามารถลงทะเบียนในหลักสูตรนี้ได้ [คลิกลงทะเบียน]

กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 21 ก.ย. 2565 - 24 มิ.ย. 2566
สถานะ : เปิดรับลงทะเบียน


หลักสูตร : สร้างสื่อแบบมืออาชีพด้วย Canva

โครงการ โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ประจำปี 2566
ปีงบประมาณ 2566
ชื่อหลักสูตรการอบรม สร้างสื่อแบบมืออาชีพด้วย Canva
วันที่อบรม 24 มิ.ย. 2566
เวลาอบรม 09:00 - 16:00 น.
กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 21 ก.ย. 2565 - 24 มิ.ย. 2566
สถานที่อบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training1
ค่าลงทะเบียน นักเรียน/นักศึกษา 1000 บาท
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มรภ.นว 1000 บาท
ค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป 1000 บาท
จำนวนที่รับ 20 คน
จำนวนที่นั่งสำรอง 0 คน
ชื่อ-นามสกุล วิทยากร  
รายละเอียดหลักสูตร

• การสมัครสมาชิก

• วิธีสร้างสร้างคลิปวีดีโอ

• การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์

• การดาวน์โหลดข้อมูล

• การสร้างเว็บไซต์ด้วย Canva

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
ข้อมูลผู้ประสานงาน
ข้อมูลการชำระเงิน
แจ้งยกเลิกการลงทะเบียนก่อนวันที่
ข้อตกลงเงื่อนไขยกเลิกการลงทะเบียนอบรม -
วันที่ลงประกาศ 21 ก.ย. 2565 เวลา 08:30 น.
ผู้ลงประกาศ นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร