ระบบจัดการการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
NSRU TRAINING

Note: คุณจะต้องลงทะเบียน และ Login เข้าระบบก่อนถึงจะสามารถลงทะเบียนในหลักสูตรนี้ได้ [คลิกลงทะเบียน]

กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 21 ก.ย. 2565 - 9 มิ.ย. 2566
สถานะ : เปิดรับลงทะเบียน


หลักสูตร : การตัดต่อ วีดีโอ ด้วย Smartphone

โครงการ โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ประจำปี 2566
ปีงบประมาณ 2566
ชื่อหลักสูตรการอบรม การตัดต่อ วีดีโอ ด้วย Smartphone
วันที่อบรม 10 มิ.ย. 2566
เวลาอบรม 09:00 - 16:00 น.
กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 21 ก.ย. 2565 - 9 มิ.ย. 2566
สถานที่อบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training1
ค่าลงทะเบียน นักเรียน/นักศึกษา 1500 บาท
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มรภ.นว 1500 บาท
ค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป 1500 บาท
จำนวนที่รับ 20 คน
จำนวนที่นั่งสำรอง 0 คน
ชื่อ-นามสกุล วิทยากร  
รายละเอียดหลักสูตร

• วิธีดาวโหลดติดตั้งแอพ Kinemaster

• วิธีสร้างสร้างคลิปวีดีโอ

• วิธีนำเข้าคลิปวีดีโอ, นำเข้ารูปภาพ,

• วิธีตัด ต่อ ความยาว ความสั้นของวีดีโอ

• วิธีใส่ข้อความ ตัวอักษร ตัววิ่ง ตัวอักษรเด้งไปเด้งมา

• วิธีใส่ตัวอักษร Subtitle ตัวอักษรตัวใหญ่

• วิธีการวาดวีดีโอด้วยมือถือ

• วิธีใส่เอฟเฟกในวีดีโอ

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
ข้อมูลผู้ประสานงาน
ข้อมูลการชำระเงิน
แจ้งยกเลิกการลงทะเบียนก่อนวันที่
ข้อตกลงเงื่อนไขยกเลิกการลงทะเบียนอบรม -
วันที่ลงประกาศ 21 ก.ย. 2565 เวลา 08:27 น.
ผู้ลงประกาศ นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร