ระบบจัดการการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
NSRU TRAINING

Note: คุณจะต้องลงทะเบียน และ Login เข้าระบบก่อนถึงจะสามารถลงทะเบียนในหลักสูตรนี้ได้ [คลิกลงทะเบียน]

กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 21 ก.ย. 2565 - 5 พ.ค. 2566
สถานะ : เปิดรับลงทะเบียน


หลักสูตร : สร้าง Portfolio online อย่างไรให้ปัง

โครงการ โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ประจำปี 2566
ปีงบประมาณ 2566
ชื่อหลักสูตรการอบรม สร้าง Portfolio online อย่างไรให้ปัง
วันที่อบรม 6 พ.ค. 2566
เวลาอบรม 09:00 - 16:00 น.
กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 21 ก.ย. 2565 - 5 พ.ค. 2566
สถานที่อบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training1
ค่าลงทะเบียน นักเรียน/นักศึกษา 1000 บาท
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มรภ.นว 1000 บาท
ค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป 1000 บาท
จำนวนที่รับ 20 คน
จำนวนที่นั่งสำรอง 0 คน
ชื่อ-นามสกุล วิทยากร  
รายละเอียดหลักสูตร
  • สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนทำแฟ้มสะสมผลงาน
  • เทคนิคและองค์ประกอบหลักการเขียนแฟ้มสะสมงาน
  • สร้าง Portfolio ในรูปแบบ e-book
  • สร้าง Portfolio ในรูปแบบ Online
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
ข้อมูลผู้ประสานงาน
ข้อมูลการชำระเงิน
แจ้งยกเลิกการลงทะเบียนก่อนวันที่
ข้อตกลงเงื่อนไขยกเลิกการลงทะเบียนอบรม -
วันที่ลงประกาศ 21 ก.ย. 2565 เวลา 08:21 น.
ผู้ลงประกาศ นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร