ระบบจัดการการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
NSRU TRAININGNote: คุณจะต้องลงทะเบียน และ Login เข้าระบบก่อนถึงจะสามารถลงทะเบียนในหลักสูตรนี้ได้ [คลิกลงทะเบียน]

กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 21 ก.ย. 2565 - 28 เม.ย. 2566
สถานะ : เปิดรับลงทะเบียน


หลักสูตร : สร้างแอนิเมชั่นแบบมือโปร

โครงการ โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ประจำปี 2566
ปีงบประมาณ 2566
ชื่อหลักสูตรการอบรม สร้างแอนิเมชั่นแบบมือโปร
วันที่อบรม 29 เม.ย. 2566
เวลาอบรม 09:00 - 16:00 น.
กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 21 ก.ย. 2565 - 28 เม.ย. 2566
สถานที่อบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training1
ค่าลงทะเบียน นักเรียน/นักศึกษา 1500 บาท
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มรภ.นว 1500 บาท
ค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป 1500 บาท
จำนวนที่รับ 20 คน
จำนวนที่นั่งสำรอง 0 คน
ชื่อ-นามสกุล วิทยากร  
รายละเอียดหลักสูตร
  • รู้จักกับฟังก์ชันและเทคนิคพื้นฐาน
  • การปรับแต่งเทมเพลต
  • ทำความเข้าใจกับไทม์ไลน์ แอนิเมชันดึงดูดใจผู้ชม
  • การใช้งานตัวละคร
  • การใช้เอ็ฟเฟ็ค
  • การใช้วิดีโอร่วมกับแอนิเมชัน
  • สร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
ข้อมูลผู้ประสานงาน
ข้อมูลการชำระเงิน
แจ้งยกเลิกการลงทะเบียนก่อนวันที่
ข้อตกลงเงื่อนไขยกเลิกการลงทะเบียนอบรม -
วันที่ลงประกาศ 21 ก.ย. 2565 เวลา 08:16 น.
ผู้ลงประกาศ นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร


รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม :
ลำดับ
รหัส นศ.
ชื่อ-สกุล
คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
ยืนยันการลงทะเบียน
1
นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา บุคคลทั่วไป
รอการยืนยัน
2
65112762058
น.ส.ณัชชา อ่างทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา
รอยืนยันการยกเลิกการลงทะเบียน
3
63113682021
น.ส.นิธิพร คชสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษา
รอการยืนยัน