ระบบจัดการการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Nakhon Sawan Rajabhat University

หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หลักสูตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วันที่อบรม
วันที่เปิดลงทะเบียน
รับ (คน)
สำรองที่นั่ง (คน)
ผู้สมัคร (คน)
ลงทะเบียน
ติวเข้มสอบคอมฯ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
26 ส.ค. 2563 5 ส.ค. 2563 - 25 ส.ค. 2563
20
0
-
ลงทะเบียนภาพผู้เข้าอบรม [ข่าวทั้งหมด]