ระบบจัดการการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Nakhon Sawan Rajabhat University


ภาพกิจกรรม
คณะ/หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วย Plickers
รายละเอียดกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วย Plickers

ภาพกิจกรรม
วันที่ลงประกาศ 27 พ.ย. 2562 เวลา 14:37 น.