ระบบจัดการการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Nakhon Sawan Rajabhat University


ภาพกิจกรรม
คณะ/หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อกิจกรรม ห้องปฏิบัติการ computer training 1
รายละเอียดกิจกรรม

ห้องปฏิบัติการ computer training 1

ภาพกิจกรรม
วันที่ลงประกาศ 27 พ.ย. 2562 เวลา 14:37 น.