ระบบจัดการการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
NSRU TRAININGNote: คุณจะต้องลงทะเบียน และ Login เข้าระบบก่อนถึงจะสามารถลงทะเบียนในหลักสูตรนี้ได้ [คลิกลงทะเบียน]

กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 22 ก.ย. 2563 - 19 มี.ค. 2564
สถานะ : ปิดรับลงทะเบียน


หลักสูตร : รายงานข้อมูลผ่าน Dashboard ด้วย Google data studio

โครงการ โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น ประจำปี 2564
ปีงบประมาณ 2564
ชื่อหลักสูตรการอบรม รายงานข้อมูลผ่าน Dashboard ด้วย Google data studio
วันที่อบรม 20 มี.ค. 2564 - 21 มี.ค. 2564
เวลาอบรม 09:00 - 16:00 น.
กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 22 ก.ย. 2563 - 19 มี.ค. 2564
สถานที่อบรม Computer Training1 ชั้น 2 อาคาร 15
ค่าลงทะเบียน นักเรียน/นักศึกษา 2000 บาท
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มรภ.นว 2000 บาท
ค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป 2000 บาท
จำนวนที่รับ 20 คน
จำนวนที่นั่งสำรอง 0 คน
ชื่อ-นามสกุล วิทยากร   นายภูริพัศ เหมือนทอง
รายละเอียดหลักสูตร

สร้าง report สวยๆง่ายๆผ่าน google data studio ซึ่งเราสามารถมี dashboard สวยๆ จาก Data Visualization หรือเป็นการสร้างรีพอร์ทจากข้อมูลตัวเลขที่อ่านยากออกมาเป็น ... studio เชื่อมกับ Google forms + Sheet ดึงข้อมูลมาโชว์เป็นรายงานสวยๆ

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
ข้อมูลผู้ประสานงาน

กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์

056 219100 ต่อ 1502 หรือ 1527

ข้อมูลการชำระเงิน
แจ้งยกเลิกการลงทะเบียนก่อนวันที่ 13 มี.ค. 2564
ข้อตกลงเงื่อนไขยกเลิกการลงทะเบียนอบรม -
วันที่ลงประกาศ 22 ก.ย. 2563 เวลา 10:33 น.
ผู้ลงประกาศ นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร


รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม :
ลำดับ
รหัส นศ.
ชื่อ-สกุล
คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
ยืนยันการลงทะเบียน
1
นางสาวละออง อุปมัย บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
รอยืนยันการยกเลิกการลงทะเบียน