ระบบจัดการการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
NSRU TRAINING

Note: คุณจะต้องลงทะเบียน และ Login เข้าระบบก่อนถึงจะสามารถลงทะเบียนในหลักสูตรนี้ได้ [คลิกลงทะเบียน]

กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 0 543
สถานะ : ปิดรับลงทะเบียน


หลักสูตร :

โครงการ
ปีงบประมาณ
ชื่อหลักสูตรการอบรม
วันที่อบรม 0 543
เวลาอบรม : - : น.
กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 0 543
สถานที่อบรม
จำนวนที่นั่งสำรอง คน
ชื่อ-นามสกุล วิทยากร   นาย กษิดิศ ประมวลกมล
รายละเอียดหลักสูตร
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม
ข้อมูลผู้ประสานงาน
ข้อมูลการชำระเงิน
แจ้งยกเลิกการลงทะเบียนก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2513
ข้อตกลงเงื่อนไขยกเลิกการลงทะเบียนอบรม -
วันที่ลงประกาศ 0 543 เวลา น.
ผู้ลงประกาศ