ระบบจัดการการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
NSRU TRAINING





Note: คุณจะต้องลงทะเบียน และ Login เข้าระบบก่อนถึงจะสามารถลงทะเบียนในหลักสูตรนี้ได้ [คลิกลงทะเบียน]

กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 0 543
สถานะ : ปิดรับลงทะเบียน


หลักสูตร :

โครงการ
ปีงบประมาณ
ชื่อหลักสูตรการอบรม
วันที่อบรม 0 543
เวลาอบรม : - : น.
กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 0 543
สถานที่อบรม
จำนวนที่นั่งสำรอง คน
ชื่อ-นามสกุล วิทยากร  
รายละเอียดหลักสูตร
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม
ข้อมูลผู้ประสานงาน
ข้อมูลการชำระเงิน
แจ้งยกเลิกการลงทะเบียนก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2513
ข้อตกลงเงื่อนไขยกเลิกการลงทะเบียนอบรม -
วันที่ลงประกาศ 0 543 เวลา น.
ผู้ลงประกาศ


รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม :
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
ยืนยันการลงทะเบียน
1
นางสาวสุณิสา อ่อนฉ่ำ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
2
นางสาวณัฐรดา ทิพยกิตติญา โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
3
นายมนัสชนก กาละภักดี บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
4
นางสาวพิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว
5
นางสาวสุภาพร ปรีดา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
6
นายชินกฤต จ่านาค บริษัทแฟลชเอ๊กเพลส จำกัด บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
7
นางปาริชาติ วิจารณ์ปรีชา เทศบาลนครนครสวรรค์ บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
8
นางสาวกัญญ์กุลณัช พีรชาอัครชัย มรภ.เพชรบูรณ์ บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
9
นายกฤษฎิ์สรัล รุจิรภัชปณัยภพ บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
10
นางสาวสุภัค เทววุฒิศิริกุล วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
11
นายกษิดิศ ประมวลกมล บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว