ระบบจัดการการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
NSRU TRAINING







Note: คุณจะต้องลงทะเบียน และ Login เข้าระบบก่อนถึงจะสามารถลงทะเบียนในหลักสูตรนี้ได้ [คลิกลงทะเบียน]

กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 1 ต.ค. 2562 - 14 ก.พ. 2563
สถานะ : ปิดรับลงทะเบียน


หลักสูตร : ติดตั้งและจัดการอินเทอร์เน็ต ด้วย MikroTik Level 2

โครงการ โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น ประจำปี 2563
ปีงบประมาณ 2563
ชื่อหลักสูตรการอบรม ติดตั้งและจัดการอินเทอร์เน็ต ด้วย MikroTik Level 2
วันที่อบรม 15 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563
เวลาอบรม 09:00 - 16:00 น.
กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 1 ต.ค. 2562 - 14 ก.พ. 2563
สถานที่อบรม อาคาร 15 ชั้น 2 ห้อง Computer Training1
ค่าลงทะเบียน นักเรียน/นักศึกษา 2500 บาท
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มรภ.นว 2500 บาท
ค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป 2500 บาท
จำนวนที่รับ 20 คน
จำนวนที่นั่งสำรอง 5 คน
ชื่อ-นามสกุล วิทยากร  
รายละเอียดหลักสูตร
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
ข้อมูลผู้ประสานงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าอบรมได้ที่ Website: http://training.nsru.ac.th โทรศัพท์: 0 5621 9100  ต่อ 1502,1527

ข้อมูลการชำระเงิน

ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชื่อบัญชี สำนักวิทยบริการฯ (บริการวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
บัญชีเลขที่ 678-0-97941-4

แจ้งยกเลิกการลงทะเบียนก่อนวันที่ 10 ก.พ. 2563
ข้อตกลงเงื่อนไขยกเลิกการลงทะเบียนอบรม
  • สำนักวิทบริการฯ จะคืนค่าลงทะเบียนให้ทั้งหมด ในกรณีที่ผู้สมัครได้แจ้งยกเลิกเข้ารับการอบรมก่อนการอบรม 1 เดือนเท่านั้น
    (ตามวันที่ระบุไว้ในแต่ละหลักสูตร)
  • กรณีสำนักวิทบริการฯ เป็นฝ่ายยกเลิกการอบรม สำนักวิทบริการฯ คืนค่าลงทะเบียนให้ทั้งหมด
วันที่ลงประกาศ 8 ต.ค. 2562 เวลา 17:04 น.
ผู้ลงประกาศ นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร


รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม :
ลำดับ
รหัส นศ.
ชื่อ-สกุล
คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
ยืนยันการลงทะเบียน
1
นายสุริยา คำอุดม วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
2
นายกิติศักดิ์ ผู้เจริญลาภ บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
3
นายอนุรักษ์ แสงเพ็ชร บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
4
นายชินกฤต จ่านาค บริษัทแฟลชเอ๊กเพลส จำกัด บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
5
นายวัชรกร สังขมาลัย Flashexpress บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
6
นายธีรพงษ์ บางหลวง โรงเรียนบ้านปางสุด บุคคลทั่วไป
รอการยืนยัน