ระบบจัดการการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
NSRU TRAININGNote: คุณจะต้องลงทะเบียน และ Login เข้าระบบก่อนถึงจะสามารถลงทะเบียนในหลักสูตรนี้ได้ [คลิกลงทะเบียน]

กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 1 ต.ค. 2562 - 7 ก.พ. 2563
สถานะ : ปิดรับลงทะเบียน


หลักสูตร : ติดตั้งและจัดการอินเทอร์เน็ต ด้วย MikroTik Level 1

โครงการ โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น ประจำปี 2563
ปีงบประมาณ 2563
ชื่อหลักสูตรการอบรม ติดตั้งและจัดการอินเทอร์เน็ต ด้วย MikroTik Level 1
วันที่อบรม 8 ก.พ. 2563
เวลาอบรม 09:00 - 16:00 น.
กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 1 ต.ค. 2562 - 7 ก.พ. 2563
สถานที่อบรม อาคาร 15 ชั้น 2 ห้อง Computer Training1
ค่าลงทะเบียน นักเรียน/นักศึกษา 1000 บาท
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มรภ.นว 1000 บาท
ค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป 1000 บาท
จำนวนที่รับ 20 คน
จำนวนที่นั่งสำรอง 5 คน
ชื่อ-นามสกุล วิทยากร  
รายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร
รู้จักกับ MikroTik และคุณสมบัติเด่นต่างๆ
    กำหนดค่าให้ MikroTik เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
    การสร้าง PPPoE
    การทำ Route เพื่อส่งแพ็กเก็ตออกไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
    การกำหนด DNS และการทำ Static DNS
กำหนดค่าการทำงานเริ่มต้นของ MikroTik
    การสร้าง Bridge
    การกำหนดพอร์ตเข้าไปใน Bridge
    การกำหนด IP ให้กับ Interface ภายใน
    การเปิด DDNS ของ MikroTik
    การเคลียร์ค่าคอนฟิก
    การ Backup และ Restore ค่าคอนฟิก
    กำหนดรหัสพาสเวิร์ดของ MikroTik
    ซิงค์เวลามาตรฐานให้กับ MikroTik
การกำหนดค่า DHCP Server 
    การสร้าง DHCP Server
    การแก้ไขค่าการทำงานของ DHCP Server
    แจก IP แบบ Static
การติดตั้งและคอนฟิก Wireless Hotspot Server ขั้นพื้นฐาน

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
ข้อมูลผู้ประสานงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าอบรมได้ที่ Website: http://training.nsru.ac.th โทรศัพท์: 0 5621 9100  ต่อ 1502,1527

ข้อมูลการชำระเงิน

ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชื่อบัญชี สำนักวิทยบริการฯ (บริการวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
บัญชีเลขที่ 678-0-97941-4

แจ้งยกเลิกการลงทะเบียนก่อนวันที่ 3 ก.พ. 2563
ข้อตกลงเงื่อนไขยกเลิกการลงทะเบียนอบรม
  • สำนักวิทบริการฯ จะคืนค่าลงทะเบียนให้ทั้งหมด ในกรณีที่ผู้สมัครได้แจ้งยกเลิกเข้ารับการอบรมก่อนการอบรม 1 เดือนเท่านั้น
    (ตามวันที่ระบุไว้ในแต่ละหลักสูตร)
  • กรณีสำนักวิทบริการฯ เป็นฝ่ายยกเลิกการอบรม สำนักวิทบริการฯ คืนค่าลงทะเบียนให้ทั้งหมด
วันที่ลงประกาศ 8 ต.ค. 2562 เวลา 16:57 น.
ผู้ลงประกาศ นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร


รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม :
ลำดับ
รหัส นศ.
ชื่อ-สกุล
คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
ยืนยันการลงทะเบียน
1
นายสุริยา คำอุดม วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
2
นายกิติศักดิ์ ผู้เจริญลาภ บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
3
นายอนุรักษ์ แสงเพ็ชร บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
4
นายสุรพันธ์ จันทร์ทัพหลวง โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
5
นายชินกฤต จ่านาค บริษัทแฟลชเอ๊กเพลส จำกัด บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
6
นายวัชรกร สังขมาลัย Flashexpress บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
7
นายธีรพงษ์ บางหลวง โรงเรียนบ้านปางสุด บุคคลทั่วไป
รอการยืนยัน