ระบบจัดการการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
NSRU TRAININGNote: คุณจะต้องลงทะเบียน และ Login เข้าระบบก่อนถึงจะสามารถลงทะเบียนในหลักสูตรนี้ได้ [คลิกลงทะเบียน]

กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 1 ต.ค. 2562 - 8 พ.ย. 2562
สถานะ : เปิดรับลงทะเบียน


หลักสูตร : การใช้โปรแกรม Microsoft Word อย่างเต็มประสิทธิภาพ

โครงการ โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น ประจำปี 2563
ปีงบประมาณ 2563
ชื่อหลักสูตรการอบรม การใช้โปรแกรม Microsoft Word อย่างเต็มประสิทธิภาพ
วันที่อบรม 9 พ.ย. 2562
เวลาอบรม 09:00 - 16:00 น.
กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 1 ต.ค. 2562 - 8 พ.ย. 2562
สถานที่อบรม อาคาร 15 ชั้น 2 ห้อง Computer Training1
ค่าลงทะเบียน นักเรียน/นักศึกษา 1000 บาท
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มรภ.นว 1000 บาท
ค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป 1000 บาท
จำนวนที่รับ 20 คน
จำนวนที่นั่งสำรอง 5 คน
ชื่อ-นามสกุล วิทยากร  ผศ.ภัคจิรา ศิริโสม
รายละเอียดหลักสูตร

1.       คุณลักษณะและภาพรวมของโปรแกรม Microsoft Word

2.       ทบทวนพื้นฐานแบบเร่งด่วน

-    การจัดการตาราง

-    การใส่เลขลำดับอัตโนมัติ

-    การควบคุมย่อหน้า

-    การจัดการรูปภาพ

-    การจัดการแผนภูมิ

-    การใช้คำสั่งการวางแบบพิเศษ Paste Special ในรูปแบบต่าง ๆ

-    การแบ่งคอลัมน์

-    ฯลฯ

3.       การใช้แม่แบบเอกสาร (Template) ในรูปแบบต่าง ๆ

4.       การกำหนดสไตล์ (Style) ให้เอกสาร

5.       เครื่องมือช่วยกะระยะการกดปุ่ม Tab

6.       การทำสารบัญภาพและสารบัญตารางอัตโนมัติ

7.       การทำดัชนี (Index) อัตโนมัติ

8.       การประยุกต์ใช้เครื่องมือในกลุ่ม Mailings

9.       สร้างฟอร์มด้วยเครื่องมือฟอร์ม

10.   การใช้ Macro เครื่องมือสำหรับช่วยลดเวลาการทำงาน เครื่องมือสำหรับสร้าง Shortcut

11.   เทคนิคดี ๆ ที่ควรรู้เพื่อการใช้โปรแกรม Microsoft Word อย่างเต็มประสิทธิภาพ

1.       คุณลักษณะและภาพรวมของโปรแกรม Microsoft Word

2.       ทบทวนพื้นฐานแบบเร่งด่วน

-    การจัดการตาราง

-    การใส่เลขลำดับอัตโนมัติ

-    การควบคุมย่อหน้า

-    การจัดการรูปภาพ

-    การจัดการแผนภูมิ

-    การใช้คำสั่งการวางแบบพิเศษ Paste Special ในรูปแบบต่าง ๆ

-    การแบ่งคอลัมน์

-    ฯลฯ

3.       การใช้แม่แบบเอกสาร (Template) ในรูปแบบต่าง ๆ

4.       การกำหนดสไตล์ (Style) ให้เอกสาร

5.       เครื่องมือช่วยกะระยะการกดปุ่ม Tab

6.       การทำสารบัญภาพและสารบัญตารางอัตโนมัติ

7.       การทำดัชนี (Index) อัตโนมัติ

8.       การประยุกต์ใช้เครื่องมือในกลุ่ม Mailings

9.       สร้างฟอร์มด้วยเครื่องมือฟอร์ม

10.   การใช้ Macro เครื่องมือสำหรับช่วยลดเวลาการทำงาน เครื่องมือสำหรับสร้าง Shortcut

11.   เทคนิคดี ๆ ที่ควรรู้เพื่อการใช้โปรแกรม Microsoft Word อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ข้อมูลผู้ประสานงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าอบรมได้ที่ Website: http://training.nsru.ac.th โทรศัพท์: 0 5621 9100  ต่อ 1502,1527

ข้อมูลการชำระเงิน

ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชื่อบัญชี สำนักวิทยบริการฯ (บริการวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
บัญชีเลขที่ 678-0-97941-4

วันที่ลงประกาศ 8 ต.ค. 2562 เวลา 16:32 น.
ผู้ลงประกาศ สุมนฒ์ จิรพัฒนพร


รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม :
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
ยืนยันการลงทะเบียน
1
นางกำไร สิงห์เถื่อน โรงเรียนวัดห้วยดุก สพป.นครสวรรค์ เขต 3 บุคคลทั่วไป
รอการยืนยัน