ระบบจัดการการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
NSRU TRAININGNote: คุณจะต้องลงทะเบียน และ Login เข้าระบบก่อนถึงจะสามารถลงทะเบียนในหลักสูตรนี้ได้ [คลิกลงทะเบียน]

กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 1 ต.ค. 2562 - 8 พ.ย. 2562
สถานะ : ปิดรับลงทะเบียน


หลักสูตร : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Python พร้อม Turtle graphics

โครงการ โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น ประจำปี 2563
ปีงบประมาณ 2563
ชื่อหลักสูตรการอบรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Python พร้อม Turtle graphics
วันที่อบรม 9 พ.ย. 2562 - 10 พ.ย. 2562
เวลาอบรม 09:00 - 16:00 น.
กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 1 ต.ค. 2562 - 8 พ.ย. 2562
สถานที่อบรม อาคาร 15 ชั้น 2 ห้อง Computer Training1
ค่าลงทะเบียน นักเรียน/นักศึกษา 2500 บาท
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มรภ.นว 2500 บาท
ค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป 2500 บาท
จำนวนที่รับ 20 คน
จำนวนที่นั่งสำรอง 5 คน
ชื่อ-นามสกุล วิทยากร  
รายละเอียดหลักสูตร

-          การติดตั้ง Python 3

-          การเรียกใช้ turtle package

-          Turtle and screen method

-          คำสั่งเคลื่อนที่และการวาด

-          การกำหนดสถานะของ Turtle

-          และอื่น ๆ

-          Methods of RawTurtle/Turtle and corresponding functions

-          คำสั่งเคลื่อนที่ของ Turtle

-          การวาดรูปทรง

-          การกำหนดตำแหน่ง

-          และอื่น ๆ

-          Methods of TurtleScreen/Screen and corresponding functions

-          การกำหนดสีพื้นหลัง

-          การล้างจอภาพ

-          การควบคุมความเร็ว

-          และอื่น ๆ

-          Public classes

-          การใช้งาน arguments

-          การตั้งค่าจอภาพและ turtle

-          การเรียกใช้ Demo scripts

-          การปฏิบัติเพื่อวาดรูปทรงต่าง 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
ข้อมูลผู้ประสานงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าอบรมได้ที่ Website: http://training.nsru.ac.th โทรศัพท์: 0 5621 9100  ต่อ 1502,1527

ข้อมูลการชำระเงิน

ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชื่อบัญชี สำนักวิทยบริการฯ (บริการวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
บัญชีเลขที่ 678-0-97941-4

แจ้งยกเลิกการลงทะเบียนก่อนวันที่ 4 พ.ย. 2562
ข้อตกลงเงื่อนไขยกเลิกการลงทะเบียนอบรม
  • สำนักวิทบริการฯ จะคืนค่าลงทะเบียนให้ทั้งหมด ในกรณีที่ผู้สมัครได้แจ้งยกเลิกเข้ารับการอบรมก่อนการอบรม 1 เดือนเท่านั้น
    (ตามวันที่ระบุไว้ในแต่ละหลักสูตร)
  • กรณีสำนักวิทบริการฯ เป็นฝ่ายยกเลิกการอบรม สำนักวิทบริการฯ คืนค่าลงทะเบียนให้ทั้งหมด
วันที่ลงประกาศ 8 ต.ค. 2562 เวลา 15:59 น.
ผู้ลงประกาศ นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร