ระบบจัดการการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
NSRU TRAININGNote: คุณจะต้องลงทะเบียน และ Login เข้าระบบก่อนถึงจะสามารถลงทะเบียนในหลักสูตรนี้ได้ [คลิกลงทะเบียน]

กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 1 ต.ค. 2562 - 26 ต.ค. 2562
สถานะ : เปิดรับลงทะเบียน


หลักสูตร : การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วย Python

โครงการ โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น ประจำปี 2563
ปีงบประมาณ 2563
ชื่อหลักสูตรการอบรม การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วย Python
วันที่อบรม 27 ต.ค. 2562
เวลาอบรม 09:00 - 16:00 น.
กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 1 ต.ค. 2562 - 26 ต.ค. 2562
สถานที่อบรม อาคาร 15 ชั้น 2 ห้อง Computer Training1
ค่าลงทะเบียน นักเรียน/นักศึกษา 1500 บาท
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มรภ.นว 1500 บาท
ค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป 1500 บาท
จำนวนที่รับ 20 คน
จำนวนที่นั่งสำรอง 0 คน
ชื่อ-นามสกุล วิทยากร  ดร.ถิรภัทร มีสำราญ
รายละเอียดหลักสูตร

-          การติดตั้ง Python 3

-          Python prompt และ Read-Eval-Print Loop

-          พื้นฐานการคำนวณด้วย Python

-          ตัวแปรใน Python

-          Terminology

-          Impossible equations

-          การรับค่าและแสดงผลข้อมูล

-          ชนิดข้อมูล และโครงสร้างข้อมูล

-          จำนวนเต็ม

-          จำนวนจริง

-          ข้อมูลแบบลำดับ String list และ tuple

-          Dictionary

-          การเปรียบเทียบข้อมูล

-          คำสั่งควบคุม

-          If-then-else

-          For loop

-          While loop

-          Relational operators

-          Exceptions

-          Function

-          พื้นฐาน Function

-          Call by value

-          Call by reference

ข้อมูลผู้ประสานงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าอบรมได้ที่ Website: http://training.nsru.ac.th โทรศัพท์: 0 5621 9100  ต่อ 1502,1527

ข้อมูลการชำระเงิน

ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชื่อบัญชี สำนักวิทยบริการฯ (บริการวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
บัญชีเลขที่ 678-0-97941-4

วันที่ลงประกาศ 2 ต.ค. 2562 เวลา 09:27 น.
ผู้ลงประกาศ สุมนฒ์ จิรพัฒนพร


รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม :
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
ยืนยันการลงทะเบียน
1
นายวิทวัส สูญยี่ขันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ บุคคลทั่วไป
รอการยืนยัน
2
นายศุภณัติ หอมเกษร วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ บุคคลทั่วไป
รอการยืนยัน