ระบบจัดการการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
NSRU TRAININGNote: คุณจะต้องลงทะเบียน และ Login เข้าระบบก่อนถึงจะสามารถลงทะเบียนในหลักสูตรนี้ได้ [คลิกลงทะเบียน]

กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 1 ต.ค. 2562 - 20 ต.ค. 2562
สถานะ : เปิดรับลงทะเบียน


หลักสูตร : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Scratch

โครงการ โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น ประจำปี 2563
ปีงบประมาณ 2563
ชื่อหลักสูตรการอบรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Scratch
วันที่อบรม 21 ต.ค. 2562
เวลาอบรม 09:00 - 16:00 น.
กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 1 ต.ค. 2562 - 20 ต.ค. 2562
สถานที่อบรม อาคาร 15 ชั้น2 ห้องComputer Training1
ค่าลงทะเบียน นักเรียน/นักศึกษา 1500 บาท
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มรภ.นว 1500 บาท
ค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป 1500 บาท
จำนวนที่รับ 20 คน
จำนวนที่นั่งสำรอง 5 คน
ชื่อ-นามสกุล วิทยากร  ดร.ถิรภัทร มีสำราญ
รายละเอียดหลักสูตร
 • ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม

  • แนวคิด what-if และ loop

 • การใช้งาน Activity Cards

  • ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมด้วยการไม่ใช้คอมพิวเตอร์

 • การลงทะเบียนใช้งาน Scratch และการ set up computers

 • การใช้ timing & looks

  • ประสานการใช้งานระหว่างเครื่องมือใน Scratch

 • การสร้างเหตุการณ์

  • กำหนดการเคลื่อนไหวเมื่อเกิดเหตุการณ์ใด ๆ

 • Lists & randomness

 • ตัวแปร

 • การคำนวณ

  • การคำนวณราคาสินค้า

 • หลักการของเงื่อนไข

  • เกมจับคู่ไพ่

 • การทำซ้ำ

  • สร้างนาฬิกา

 • การเขียนโค้ดอย่างฉลาด และมีอัลกอริทึมที่ดี

 • การป้อนและแสดงผลข้อมูล

 • การประยุกต์ใช้สำหรับชั้นเรียน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
หลักสูตรนี้มุ่งพัฒนาครูเพื่อสร้างเสริมความรู้ และทักษะการใช้งานโปรแกรม Scratch ซึ่งเป็นเทคนิคที่เหมาะกับการสอนแนวคิด Computational Thinking ในขั้นต้น

ข้อมูลผู้ประสานงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าอบรมได้ที่ Website: http://training.nsru.ac.th โทรศัพท์: 0 5621 9100  ต่อ 1502,1527

ข้อมูลการชำระเงิน

ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชื่อบัญชี สำนักวิทยบริการฯ (บริการวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
บัญชีเลขที่ 678-0-97941-4

วันที่ลงประกาศ 1 ต.ค. 2562 เวลา 12:13 น.
ผู้ลงประกาศ สุมนฒ์ จิรพัฒนพร