ระบบจัดการการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
NSRU TRAININGNote: คุณจะต้องลงทะเบียน และ Login เข้าระบบก่อนถึงจะสามารถลงทะเบียนในหลักสูตรนี้ได้ [คลิกลงทะเบียน]

กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 30 ก.ย. 2562 - 29 ต.ค. 2562
สถานะ : เปิดรับลงทะเบียน


หลักสูตร : ติวเข้มสอบคอมออนไลน์ (ตุลาคม 2562)

โครงการ โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา
ปีงบประมาณ 2563
ชื่อหลักสูตรการอบรม ติวเข้มสอบคอมออนไลน์ (ตุลาคม 2562)
วันที่อบรม 30 ต.ค. 2562
เวลาอบรม 13:00 - 16:00 น.
กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 30 ก.ย. 2562 - 29 ต.ค. 2562
สถานที่อบรม อาคาร 15 ชั้น2 ห้องComputer Training1
ค่าลงทะเบียน ฟรี ค่าลงทะเบียน
จำนวนที่นั่งสำรอง 0 คน
ชื่อ-นามสกุล วิทยากร  สุมนฒ์ จิรพัฒนพร
รายละเอียดหลักสูตร
  • การใช้งาน Microsoft Word
  • การใช้งาน Microsoft Excel

กรณีนักศึกษายกเลิกการอบรม
โทรแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ ศูนย์ ICT เพื่อขอยกเลิกวันอบรม ก่อนถึงวันอบรมล่วงหน้า 7 วัน (มิฉะนั้นจะถือว่านักศึกษาขาดอบรม)
โทรศัพท์: 0 5621 9100  ต่อ 1502 หรือ 1527

กรณีนักศึกษาไม่มาอบรม โดยไม่โทรแจ้งยกเลิกการอบรม ขอตัดสิทธิ์ สมัครอบรมครั้งถัดไป 1 ครั้ง

ข้อมูลผู้ประสานงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าอบรมได้ที่ Website: http://training.nsru.ac.th โทรศัพท์: 0 5621 9100  ต่อ 1502,1527

ข้อมูลการชำระเงิน

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

วันที่ลงประกาศ 30 ก.ย. 2562 เวลา 17:11 น.
ผู้ลงประกาศ สุมนฒ์ จิรพัฒนพร


รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม :
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
ยืนยันการลงทะเบียน
1
นายพาทิศ พงษ์วิทยานุกฤต นักศึกษา
รอการยืนยัน
2
นายธนภัทร ชินสถาพรโชค นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
3
นางสาวจารุวรรณ จิ๋วนารายณ์ นักศึกษา
ยืนยันแล้ว
4
นางสาวปิย​ฉัตร​ มีสุข นักศึกษา
ยืนยันแล้ว