ระบบจัดการการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
NSRU TRAININGเอกสารที่เกี่ยวข้อง
Note: คุณจะต้องลงทะเบียน และ Login เข้าระบบก่อนถึงจะสามารถลงทะเบียนในหลักสูตรนี้ได้ [คลิกลงทะเบียน]

กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 3 ก.ย. 2562 - 15 ต.ค. 2562
สถานะ : ปิดรับลงทะเบียน


หลักสูตร : หลักสูตร 2 การหล่อหัวโขนเล็ก - หัวเรซิ่น

โครงการ โครงการอบรมระยะสั้น "การสร้างสรรค์งานหัวโขน รุ่นที่ 2"
ปีงบประมาณ 2562
ชื่อหลักสูตรการอบรม หลักสูตร 2 การหล่อหัวโขนเล็ก - หัวเรซิ่น
วันที่อบรม 26 ต.ค. 2562 - 27 ต.ค. 2562
เวลาอบรม 08:30 - 16:30 น.
กำหนดวันที่เปิดรับลงทะเบียน 3 ก.ย. 2562 - 15 ต.ค. 2562
สถานที่อบรม ห้องประชุม 1112 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ค่าลงทะเบียน นักเรียน/นักศึกษา 2500 บาท
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มรภ.นว 2500 บาท
ค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป 2500 บาท
จำนวนที่รับ 10 คน
จำนวนที่นั่งสำรอง 5 คน
ชื่อ-นามสกุล วิทยากร  ผศ.รพีพัฒน์ มั่นพรม
อาจารย์ธนากร หัสนัย
อาจารย์สำรวย งามนิยม
อาจารย์สิตานัน กันเพ็ชร
อาจารย์นันชุลี กันเพ็ชร
รายละเอียดหลักสูตร

ขอเชิญ ครูศิลปะ อาจารย์ นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจรักในงานศิลปะไทย เข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้น “การสร้างสรรค์งานหัวโขน รุ่นที่ ๒”

หลักสูตร ๑ การเขียนหน้าโขนเล็ก - พิเศษ ปิดทอง
หลักสูตร ๒ การหล่อหัวโขนเล็ก - หัวเรซิ่น 
เพียงครอสละ ๒,๕๐๐ บาท เท่านั้น 
จัดเต็มอุปกรณ์ครบชุด

 

คุ้มแสนคุ้ม สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
เป็นอาชีพเสริม หรือ อาชีพหลักได้เลย
เรียนวันเดียวกัน เลือกเรียน ได้ ๑ หลักสูตร 

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับ
หัวโขนเล็กแบบสำเร็จ พร้อมอุปกรณ์เขียนหน้าครบชุด
คู่มือเอกสารการอบรม อย่างละเอียด
พร้อมแนวทางการต่อยอดเชิงพาณิชย์

 

รับเพียง ๒๐ ท่าน เท่านั้น 
ค่าอุปกรณ์ครบชุด ท่านละ ๒,๕๐๐ บาท 
พร้อมด้วย อาหารว่างและเครื่องดื่ม วันละ ๒ มื้อ 
อาหารกลางวัน วันละ ๑ มื้อ

 

ผู้สอนเป็นใคร 
อาจารย์นันชุลี กันเพ็ชร I อาจารย์สิตานัน กันเพ็ชร
อาจารย์สำรวย งามนิยม I อาจารย์ธนากร หัสนัย
ครูโขนและทีมงานกันเพ็ชรบ้านละคร อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 
ที่มีประสบการณ์เขียนหน้าโขนมากกว่า ๒๐ ปี 


พร้อมด้วยทีมวิทยากร 
ผศ.รพีพัฒน์ มั่นพรม และ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ แขนงออกแบบผลิตภัณฑ์ชั้นปี ๓
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ข้อมูลผู้ประสานงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ผศ.รพีพัฒน์ มั่นพรม
สาขาวิชาการออกแบบ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โทร 056-219100 ต่อ 2301
มือถือ. 091-8375927
Line ID : Krubee0429

ข้อมูลการชำระเงิน

สมัครเข้าและชำระเงินผ่านคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ธ.กรุงไทย เลขบัญชี 983-9-257544
ชื่อบัญชี คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ

วันที่ลงประกาศ 3 ก.ย. 2562 เวลา 10:07 น.
ผู้ลงประกาศ กุลดา สวนสลา


รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม :
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
คณะ/หน่วยงาน
ประเภท
ยืนยันการลงทะเบียน
1
นางสาวสุภาพร ปรีดา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ บุคคลทั่วไป
รอการยืนยัน
2
นายนที ศิลาหม่อม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
3
นางสาวศุจีรัตน์ คงวุธ - บุคคลทั่วไป
ยืนยันแล้ว
4
นางสุประวีณ์ สิทธิอัครานนท์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บุคลากร มรภ.นว
ยืนยันแล้ว